kehoachhoanguonnhanluccohieuqua

KẾ HOẠCH HÓA NGUÔN NHÂN LỰC CÓ HIỆU QUẢ

Lời mở đầu

 

Kinh doanh là lĩnh vực mà ngày nay được rất nhiểu người lựa chọn, nó là một công việc không hề đơn giản đòi hỏi phải có bản lĩnh, sự kiên trì, dám mạo hiểm.

Để tồn tại và phát triển một doanh nghiệp phải giải quyết hiệu quả của các vấn đề liên quan đến bốn lĩnh cơ bản đó là: tài chính ,quản trị sản xuất, marketing và quản trị nhân lực. Việc giải quyết không chỉ tập trung vào những vấn đề đã và đang phát sinh đòi hỏi sự giải quyết mà phải hướng tới tương lai nhằm dự đoán và đối phó với những vấn đề sẽ sảy ra trong tương lai. Do vậy, công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực là cần thiết mang lại tính chủ động, giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả. Đứng dươí góc độ như vậy, công tác kế hoạch hoá nguồn nhân lực là quan trọng, cần thiết làm cơ sở cho hiệu quả của việc sử dụng nguồn nhân lực cũng như hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Những điều cần biết ?

CÁC KHÁI NIÊM CƠ BẢN ?

  • Kế hoạch hóa là gì ?

 

  • Thế nào là kế hoạch hóa nguôn nhân lực ?

 

  • Vai trò của kế hoạch hóa NNL

 

  • Các nhân tố ảnh hưởng đến kế hoạch hóa NNL

QUÁ TRÌNH KẾ HOẠCH HÓA NGUÔN NHÂN LỰC

  • Dự đoán cầu nhân lực

 

  • Dự đoán cung nhân lực

 

  • Cân đối tỉ lê cung-cầu

       ( Cung < cầu , cung > cầu, cung = cầu )

 

Recommended Posts